Voorwaarden en regelingen

Voorwaarden en regelingen

Algemene voorwaarden

Op al onze aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden (versie juni 2013). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het tijdstip waarop deze ter hand zijn gesteld. De volledige tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Download hier de algemene voorwaarden 2013 

Mourik Gedragscode

Deze gedragscode geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers en stakeholders van de Mourik-groep, wereldwijd. 

Download hier de Mourik Gedragscode
Download hier de Klachtenprocedure bij de Mourik Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Omdat Mourik hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid is, als onderdeel daarvan, een klokkenluidersbeleid opgesteld.

Download hier de klokkenluidersregeling
Download hier de toelichting op de klokkenluidersregeling

Duurzaam inkopen

Ons duurzaam inkoopbeleid is van toepassing op alle ketenpartners die met ons zaken doen.

Download hier het duurzaam inkoopbeleid Mourik Infra

Download hier het duurzaam inkoopbeleid Mourik Infra - bijlage circulaire verpakkingsmaterialen