Voorwaarden en regelingen

Voorwaarden en regelingen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van bedrijven behorende tot Joh. Mourik & Co. Holding B.V. (versie juni 2013) zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank in Dordrecht (nr. AL8/2013). De volledige tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden

Algemene voorwaarden 2013 

Klokkenluidersregeling

Omdat Mourik hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid is, als onderdeel daarvan, een klokkenluidersbeleid opgesteld.

Klokkenluidersregeling
Toelichting op de klokkenluidersregeling