Milieutechniek

Zorg voor milieu én bedrijf


Milieutechniek is voor veel projecten van groot belang. Wat kost het tijdverlies als de grond op een bouwterrein vervuild is? Wat zijn de bedrijfsrisico’s van vervuild grondwater op uw fabrieksterrein? Voorbeelden genoeg. Onze dienstverlening omvat zo’n beetje alle aspecten waarmee u te maken kunt krijgen op het gebied van industriële afvalstromen en verontreinigingen. Variërend van milieuzorgplannen tot het oplossen van calamiteiten, in-situ, on- en off-site sanering van grond, bodem-, water- en luchtzuivering. Onze zorg voor het milieu is in dat opzicht ook de zorg voor uw bedrijfsvoering. 

 • Advisering
 • Monstername en analyses
 • Bodemsanering
 • Chemische oxidatie
 • Grondreiniging
 • Isolatietechnieken
 • (Grond)waterzuivering
 • Luchtbehandeling, Emissiebeperking, Geurbestrijding
 • Slibontwatering
 • Bestrijding van milieucalamiteiten
 • Afvoer van gevaarlijke stoffen

Heb je vragen?

Timo Oud
Timo Oud
Projectleider

+31-6-10089583
Alle contactgegevens