Privacy

Privacy

Joh. Mourik & Co. Holding B.V. kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens, omdat Joh. Mourik & Co. Holding B.V. niet weet met welk doel deze website wordt bezocht en ook niet weet waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken. Joh. Mourik & Co. Holding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Gegevens van gebruikers, die door de gebruikers op deze website worden geplaatst, zullen door Joh. Mourik & Co. Holding B.V. zorgvuldig en in overeenstemming met de privacy-verklaring worden behandeld en beveiligd. Joh. Mourik & Co. Holding B.V. kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ontvreemding van dergelijke gegevens door derden door het omzeilen van de aanwezige beveiligingen of door het aftappen van communicatiestromen.