Dijkversterkingen Beesel & Heel afgerond!

19 januari 2023

Op vrijdag 16 december 2022 vond de oplevering en overdracht van de dijkversterkingen Heel en Beesel plaats. De dorpen zijn de eerste Limburgse dorpen die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het label hoogwaterveilig hebben. De waterkeringen zijn nu weer in beheer en onderhoud van Waterschap Limburg, de wegen in beheer van de gemeenten Beesel en Maasgouw.

Waterschap Limburg had bewoners en de betrokkenen/belanghebbenden van onder andere de gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat uitgenodigd voor een boottocht langs het projectgebied. De boottocht bood de bewoners een leuke kans om de dijkversterking eens vanaf de Maas te bekijken. Tijdens de boottocht bedankte Waterschap Limburg de bewoners voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden.

De coronapandemie was iets wat ons overkwam tijdens de uitvoering van dit project, net als het hoogwater in de zomer van 2021. En in het voorjaar van 2022 werd de wereld opgeschrikt door een oorlog waarvan we de effecten nog dagelijks ondervinden. Daardoor kreeg iedereen, ook wij, onverwachts te maken met flinke leverings- en capaciteitsproblemen. Ja het was een bijzondere periode om de uitvoering van deze ruim 5 kilometer dijk te realiseren. Maar ondanks dat kunnen we terugkijken op een project met vele successen.

  • We maakten werk met werk door vrijkomende grond uit Heel te gebruiken in Beesel. Ook vrijkomende grond uit het project Natuurimpuls Beesels Broek is hergebruikt binnen dijkversterking Beesel. Hiermee boekten we voordelen op het gebied van duurzaamheid en omgevingshinder.
  • We voerden in Beesel, voor het eerst in Nederland, een pilot uit met bentonietmatten in de bekleding van de dijk. Een echte innovatie! Deze innovatieve en duurzame wijze van dijkversterking is toegepast op circa 10.000 m2 dijktalud. Deze bentonietmatten zijn toegepast in combinatie met gebiedseigen grond en vervangen samen de laag hoogwaardige klei op het dijktalud. De voordelen spreken voor zich: we besparen kosten omdat er geen hoogwaardige klei aangevoerd hoeft te worden, we reduceren het aantal transporten fors en het is duurzaam.
  • Een verkorting van de uitvoeringstijd met een half jaar! De geplande uitvoeringstijd van de twee dijkversterkingen was ongeveer 3 jaar. Door een goede voorbereiding in 2021 konden we in 2022 de werkzaamheden in korte tijd uitvoeren. De inwoners en ondernemers in zowel Beesel als Heel zijn daarom eind 2022 al hoogwaterveilig.
  • Een uitmuntende veiligheidsscore: er zijn geen ongevallen geweest, het werk is veilig uitgevoerd voor en door onze medewerkers, de bewoners langs de dijk en de verkeersdeelnemers rondom het project.


De Combinatie Dijkversterking Heel en Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL-BV, voert in Q1/2023 nog enkele kleine werkzaamheden uit, daarna zijn we klaar.

We kijken terug op een mooi en geslaagd project waar samenwerking, doorzettingsvermogen, innovatie en duurzaamheid hand in hand gingen, uitgevoerd in een tijd die we niet snel zullen vergeten.