Stage V simpel haalbaar met Mourik EGP

28 september 2021

Bron: Binnenvaartkrant, 28 september 2021 

Met Mourik EGP voldoet iedere dieselmotor aan de Stage V-emissienorm, of nog schoner. Dit geldt voornamelijk voor bestaande CCR-motoren, maar ook op nieuwe CCR2-motoren monteren zij een emissienabehandelingsystemen en brengen ze de norm naar Stage V. Het unieke compacte systeem is ontwikkeld door algemeen directeur Gerrit van der Linde.

Mourik EGP is een jong bedrijf. EGP staat voor ‘Exhaust Gas Purification’, ofwel reduceren van uitlaatgassen. De uitstoot wordt terug gebracht naar de hedendaagse Stage V-norm. Het systeem werkt voornamelijk met katalysatoren voor het reduceren van NOx en roetfi lters voor het reduceren van de PN en PM fijnstof. “In combinatie met een intelligent ECU-regelsysteem kunnen we de vastgelegde normen halen."

Ideaele partner
De techniek heeft Van der Linde zelf ontwikkeld en komt oorspronkelijk uit de auto-industrie. In 2017 legde hij de contacten met Mourik om gezamenlijk een bedrijf op te zetten in engineering, productie en service. Hij zocht daarbij een partnerbedrijf dat de capaciteit had om zijn klanten en producten te laten groeien. “Mourik is een breed en goed, betrouwbaar bedrijf dat in talloze markten thuis is”, vindt Van der Linde. Door de samenwerking met Mourik werd het bedrijf Mourik EGP een volbloeddochter van Mourik Infra. Hierdoor kreeg Van der Linde de mogelijkheid met het technisch hoogstaande bedrijf te gaan werken: Mourik Techniek, ook een dochteronderneming van Mourik Infra. Door deze samenwerking had hij ook direct volop beschikking over engineering-, productie- en servicecapaciteit. Inmiddels varen er tal van schepen rond met tientallen installaties die bij Mourik Techniek gebouwd zijn en door Mourik EGP verkocht.

Familiebedrijf 
“Klanten en vooral grote bedrijven en overheden willen graag dat achter een product een gezond en krachtig bedrijf staat dat tot de verbeelding spreekt”, zegt Van der Linde. “Mourik is zo’n bedrijf, een gezond familiebedrijf. We groeien binnen Mourik en ook daarbuiten door met het maken van custom built-systemen die uitlaatgassen reduceren volgens de geldende EU-normen.” De systemen worden gebruikt in tal van markten, zoals de scheepvaart. Vooral voor binnenvaartschepen waar maritieme motoren en aggregaten na inbouw voldoen aan de EU Stage V-emissienorm, of schoner dan die norm. Ook voor industriemotoren onder de TIER4F is het systeem uitstekend geschikt, evenals bij bouwmaterieel zoals aggregaten, mobiele kranen en graafmachines, asfaltmachines en heimachines, die moeten voldoen aan de EU Stage V-emissienorm van de richtlijn voor Non-Road Mobile Machinery (NRMM).

Toenemende vraag
Inmiddels is het systeem goed bekend in de scheepvaart, met een goede naam ook. Ook in de bouwwereld wordt het systeem gebruikt omdat er steeds meer aandacht is voor PFAS, stikstof en CO2. “Wij hebben de kennis om de footprint voor een bedrijf omlaag te krijgen, waardoor het makkelijker wordt aan de eisen van de overheid te voldoen en een voordeel om makkelijker werk te krijgen.” Voor een schip of machines voor de overslag in een haven is het niet anders. “Ook collega-bedrijven bestellen de Mourik EGP-emissiesystemen bij ons, omdat zij deze
techniek niet hebben”, vertelt Van der Linde trots. “Daarnaast komt TNO regelmatig bij ons op bezoek, voor overleg over de nieuwste techniek en stand van zaken. Zij vragen ons wat technisch mogelijk is en daar komen dan subsidies voor op de markt.” Het zijn kostbare installaties door het gebruik van hoogwaardige producten en componenten. Door subsidie wordt de drempel voor de bedrijven lager en om de economische levensduur te verlengen van dure machines is het interessant om er een nabehandeling op te monteren in plaats van een dure nieuwe machine aan te schaffen.

Steeds strengere regels
“Subsidie is een belangrijke factor om het gebruik mogelijk te maken voor scheepvaart”, vertelt Van der Linde. “Nieuwbouw en hermotoriseren mag alleen met stage V motoren. Maar wij kunnen nu ook een bestaande motor op een schip aan de norm laten voldoen.” Hierdoor kan een schip de concurrentie voorblijven. En met een kleinere milieu footprint varen, wat weer interessant is voor de opdrachtgever. “Retrofi t naar Stage V”, noemt hij dat. Van der Linde verwacht dat de overheid in de toekomst oudere schepen gaat verplichten ook onder de nieuwe normen te varen. “Net als met auto’s verwacht ik dat je niet overal meer mag komen als je niet aan Stage V voldoet. Dan gaat ook die schipper vragen voor een upgrade van zijn motoren.”

Klik hier voor het artikel in de online editie van de Binnenvaartkrant.