Veilig uitzetten van markeringen en barriers met de Robot Plotter

26 augustus 2021

Vanaf maandag 23 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (Rijksweg A29). De maatregelen zijn ingesteld om het lostrillen van de klemmen door het verkeer tegen te gaan. Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen.

Een van de maatregelen die genomen wordt is een snelheidsverlaging naar 50 km/u, hiervoor dienen verkeersmaatregelen geplaatst te worden op de Haringvliegburg. Mourik Infra voert deze werkzaamheden samen met dochters Mourik Techniek en Traffic & More uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Ter voorbereiding van de werkzaamheden heeft Mourik Infra met de Robot Plotter de nieuwe situatie op de weg uitgezet, een verkeersituatie met rijstroken van respectievelijk 1,95 en 2,85 meter. Zo’n situatie kom je in Nederland vrijwel nooit tegen en onze medewerkers zeiden ook meteen: zo smal?! Om een beeld te geven hoe smal het nu echt is, heeft Traffic & More een animatie gemaakt van de te realiseren verkeerssituatie. Hiermee zijn de betrokkenen vooraf geïnformeerd over de voor Nederlandse maatstaven ongebruikelijk smalle rijkstroken. Zo is meteen duidelijk dat de maximum snelheid echt bedoeld is om het wegvak veilig te kunnen passeren.

Terug naar de Robot Plotter: in totaal is er 7.798 meter aan lijn gestipt voor de nieuwe indeling van de wegmarkering en de positie van de barriers. De Robot Plotter is een compact en autonoom apparaat dat snel en nauwkeurig stuurlijnen kan uitzetten. De geavanceerde besturing van de Robot Plotter maakt daarbij gebruik van een digitale tekening met de stuurlijnen en van GPS en een Total Station. Het voordeel van Total Station is dat de Robot Plotter ook inzetbaar is in gebieden met veel bebouwing en bomen. In een paar uur voert dit innovatieve apparaat uit wat doorgaans handmatig al snel een dag werk kost. Een groot voordeel van het werken met de Robot Plotter is de veiligheid. De gebruiker van de robot kan zelf buiten het werkvak lopen, op veilige afstand van alle mogelijke gevaren, zoals werk- of ander verkeer.

Op 20, 21, en 22 augustus hebben onze specialisten circa 700 meter aan bestaande stalen barriers gedemonteerd, circa 2.000 meter betonbarriers in twee verschillende types geplaatst, markeringen aangebracht, signaalgevers, in de volksmond ook wel matrixborden genoemd, verhangen.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
 

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.