Johan Troost met Safety Award in SIR magazine

13 december 2012

Bron: SIR Magazine, nummer 10, 2012

Geboren in 1960 groeide Johan op in een arbeidersgezin in Middelharnis, Goeree-Overflakkee. Hard werken, lange dagen en weinig klagen; zo ook verging het Johan. Na de Technische School ging Johan het leger in waar hij vijf jaar dienst deed en het schopte tot Korporaal Eerste Klasse. Daarna werkte Johan als voorman machinebankwerker, maar kwam door faillissement van het bedrijf zonder werk.

Gelukkig kon hij in 1992 aan de slag bij Mourik Services; eerst als cleaner en niet lang daarna als allround machinist, mede omdat hij zijn grootrijbewijs al op zak had, kon hij snel doorstromen.

Johan werkte veel in Engeland en Duitsland. In tegenstelling tot Nederland, was hier de verhouding opdrachtgever-reinigingsbedrijf veel slechter. Zo moest hij vaak zelf bedenken hoe de installaties gereinigd moesten worden en moest hij defecten vaak eigenhandig repareren. Veiligheid bestond nauwelijks en ondanks dat er wat handboekjes bestonden die de veiligheid aankaartten, was het belangrijkste aspect van de opdrachtgever dat het werk zo snel en goedkoop mogelijk moest worden uitgevoerd. “Veiligheidsbesef moet dan van de jongens zelf komen,” legt Johan uit, “dus zorgde ik dat ze volledig op de hoogte waren over de mensen, middelen en methoden.”

Deze insteek, om ‘zijn’ jongens goed te begeleiden en veilig te laten werken, zorgde er in 2006 voor dat Johan intern solliciteerde naar de vacature ‘Machinistenbegeleider’. Zijn voorganger Bram Vroegindeweij (tevens tweevoudig Safety Award SIR-winnaar!) kon zijn werkzaamheden niet meer combineren met het begeleiden van de machinisten. Johan stond vooraan en kreeg de kans om deze baan naar eigen inzicht in te vullen. Hij moest zorgen dat het gat aan kennis bij machinisten (dat groter werd door meer en strengere regelgeving) gedicht werd.

Hierop is Johan opleidingen gaan structureren, checklijsten gaan standaardiseren en richtlijnen eenduidig en eenvoudig uiteen gaan zetten met als doel om op elk niveau de juiste kennis te kunnen bijbrengen aan de machinisten.

Ook maakte Johan video-instructies. Johan is er van overtuigd dat hoe beter de vertaalslag naar de praktijk is, hoe beter de machinisten het geleerde tot zich nemen. Veel begeleiding wordt daarom op de werkplek gegeven. “Deze manier van lesgeven is heel belangrijk” vertelt Johan, “Als je als een dominee voor de klas gaat staan, is de interesse bij de jongens snel zoek. Van tijd tot tijd vragen stellen houdt ze bij de les, niemand wil natuurlijk afgaan!”, vertelt Johan met een knipoog. “Daarnaast moet je van nature een bepaalde mensenkennis bezitten, hoe je iets uitlegt of dat ze dingen van je ‘willen’ aannemen, met andere woorden: je vertrouwen” zegt Johan gedreven.

Door de jaren heen is het kwaliteitsniveau van de machinist bij Mourik steeds beter geworden. Binnen één jaar intensieve begeleiding wordt een vak-zelfstandig machinist afgeleverd. Drie machinistmentoren komen hieraan te pas. “Hij heeft dan nog niet alle praktijkkennis in huis, maar de essentiële zaken zijn bekend; de ervaring komt met de jaren wel” vertelt Johan uit eigen ervaring.

Zijn doel is om de kwaliteit van de machinisten op elk gebied nog verder te verhogen en om kennis binnen het bedrijf te houden. Drijfveren hiervoor zijn het bedrijf Mourik zelf en de machinisten; “Als je al zolang voor Mourik werkt, krijg je een beetje geel bloed zoals ze dat hier zeggen, en het geeft veel voldoening om die jongens te zien groeien in hun opleiding” aldus een tevreden Johan.

Met bescheiden trots, maar met een brede glimlach vertelt Johan dat het winnen van de Safety Award Hoge Druk voelt als een bekroning op zijn werk: “Er is nu heel goed opleidingsmateriaal binnen Mourik dat veiligheid in de cleaning garandeert, daar heb ik voor een groot deel aan mogen bijdragen. Je zet je beste beentje voor en je steekt er veel tijd en moeite in. Dat dit dan branche-breed wordt beloond met een Safety Award is natuurlijk fantastisch!”

Johan ziet graag dat de weg die eind jaren ’80 met de SIR is ingeslagen, niet losgelaten wordt. De SIR garandeert een goede basisveiligheid met haar richtlijnen waarbinnen reinigingsbedrijven zich goed kunnen bewegen om naar eigen inzichten en ervaring aan het werk te kunnen. Dat afgevaardigden uit verschillende bedrijfscategorieën rond de tafel zitten, is uiterst belangrijk om tot overeenstemming te komen: “Opdrachtgevers verlangen vaak extra veiligheidsregels bovenop de SIR richtlijnen,” legt Johan uit, “en dat maakt het lastig voor machinisten die daar allemaal van op de hoogte moeten zijn. Daarnaast moet het steeds goedkoper en dat gaat niet goed hand in hand. Daarom is goed overleg over richtlijnen tussen de partijen, zoals bij de SIR, essentieel.”

Ook pleit Johan voor meer ondersteuning vanuit de opdrachtgever. Meer samenwerking in plaats van oplegging: “Een opdrachtgever van Mourik geeft ons alle mogelijkheden om alternatieven te zoeken om bijvoorbeeld volledig automatisch te kunnen reinigen. Dat zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar geeft ook een heel prettige samenwerking, je doet het samen in goed overleg!”

Het motto “Veilig werken, en anders niet” is een bekende binnen de Mourik organisatie. Johan vult het aan met “zaken overleggen en bespreekbaar maken; niet tegenover elkaar, maar met elkaar.”

Op de vraag of zijn ‘SAM’ al een plekje heeft gekregen, antwoordt Johan: “Eerst stond hij thuis op het dressoir, maar collega’s vonden dat hij eigenlijk op kantoor thuis hoorde. Ik moet er nog een mooi plekje voor vinden, maar dat komt er zeker!”

Voor Johan is de toekomst als een onbeschilderd doek: “Zolang ik nog uitdaging vind in mijn werk, ben ik een tevreden mens. Maar mocht er iets zo fantastisch op mijn pad komen, tja dan grijp ik die kans!”

Met een glimlach op zijn gezicht poseert hij nog even trots op de foto. Een terechte winnaar met veel vak- en mensenkennis, goede intenties en een juiste arbeidsethos!

Gefeliciteerd met deze Award!

Klik hier voor het originele artikel in het SIR magazine.