Cookiebeleid

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang heeft.

1.0    Inleiding

De website (hiermee wordt bedoeld één of meer websites) van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. (‘Mourik’) maakt gebruik van cookies. Mourik vindt het belangrijk dat u weet welke cookies kunnen worden geïnstalleerd en hoe u daarover controle kunt uitoefenen. In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn, welke informatie met deze cookies verzameld kan worden, wat het doel is van die verzameling, en hoe u de verzameling van informatie kunt aanpassen. Mourik hecht grote waarde aan de veiligheid en beveiliging van uw (persoons)gegevens die door middel van haar website(s) worden verzameld. Mourik heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw (persoons)gegevens te waarborgen.

2.0    Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon kunnen worden geplaatst op het moment dat u een website van Mourik bezoekt. Door middel van deze cookies kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen over uw bezoek aan de website(s). Deze cookies komen onder meer de functionaliteit van uw bezoek aan de webpagina’s ten goede omdat uw browser bijvoorbeeld kan bijhouden welke pagina’s u al heeft bezocht. Verder kan Mourik door middel van cookies relevante informatie verzamelen om bijvoorbeeld de webpagina’s te optimaliseren.

 3.0    Welke verschillende cookies worden er gebruikt?

Op de website(s) van Mourik wordt gebruikgemaakt van functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies worden standaard geplaatst bij het bezoek aan de website(s) van Mourik. Deze cookies zorgen ervoor dat de website(s) op een juiste wijze wordt getoond en goed kan functioneren.

Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies kunnen ook niet-functionele cookies worden geplaatst. Het betreft hier bijvoorbeeld analytische cookies waarmee het surfgedrag van de bezoekers van de website(s) kan worden bijgehouden. Om deze gegevens bij te houden maakt Mourik gebruik van Google Analytics. De gegevens die worden verzameld geven inzicht in het aantal bezoekers dat van de webpagina’s gebruikmaakt, de duur van de bezoeken per bezoeker, de uitgevoerde zoekopdrachten op de website, de gegevens over de browser en het apparaat waarmee de website(s) zijn bezocht. De gegevens die door middel van de niet-functionele cookies worden verzameld, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Graag verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google voor meer informatie over de gegevens die Google verwerkt.
Verder maken we gebruik van Hotjar, om interactie op onze website in kaart te brengen. Voor meer informatie over de gegevens die Hotjar verwerkt, lees de privacyverklaring van Hotjar. 

Socialmedia cookies

Op de website(s) van Mourik wordt gebruikgemaakt van socialmedia-applicaties zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze applicaties maken het mogelijk om door middel van buttons content van de website te delen via social media. Voor de functionaliteit van deze applicaties is het noodzakelijk dat er cookies worden geplaatst. Door middel van deze cookies kunnen de socialmedia-applicaties gegevens over u verzamelen. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze bedrijven voor meer informatie over de gegevens die door deze applicaties worden verwerkt.

Tracking cookies

Mourik maakt gebruik van tracking cookies die door een derde partij worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze tracking cookies wordt toestemming gevraagd. Om deze gegevens bij te houden maakt Mourik gebruik van Wonderkind. De gegevens die worden verzameld worden gebruikt om relevante vacatures van ons bedrijf te tonen.  Graag verwijzen wij naar de privacyverklaring van Wonderkind  voor meer informatie over de gegevens die Wonderkind verwerkt.

4.0    Cookies blokkeren of verwijderen

Wanneer u de website van Mourik voor het eerst bezoekt zal in uw webbrowser een zogenaamde cookiebanner in beeld verschijnen. In deze banner kunt u aangeven of u de cookies accepteert. Wanneer u de cookies accepteert worden deze op het apparaat geïnstalleerd waarmee u de website(s) van Mourik bezoekt.

Als u op enig moment de cookies wilt verwijderen, dan kunt u dat doen door middel van uw browser. In de meer gangbare browsers - Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox - zit een functionaliteit waarmee cookies kunnen worden verwijderd. Graag verwijzen wij u naar de documentatie van uw browser om deze cookies te verwijderen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Ten slotte kunt u in de meest gangbare browsers instellen welke cookies worden geblokkeerd. Wanneer u de instelling kiest om alle cookies te blokkeren, dan kan dat gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website(s). Het is ook mogelijk categorieën van cookies te laten blokkeren die meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk is voor de functionaliteit van de website(s). Door middel van deze instelling kunnen de meeste websites in voldoende mate functioneren, terwijl het aantal gegevens dat van u of het door u gebruikte apparaat wordt verkregen, wordt geminimaliseerd. Graag verwijzen wij naar de documentatie van uw webbrowser om de instellingen rond het blokkeren van cookies aan te passen.

5.0    Contact opnemen met Mourik

Voor vragen, opmerkingen of klachten rond het gebruik van cookies op de website(s) van Mourik, kunt u zich wenden tot de Privacy Officer van Mourik via het e-mailadres privacyofficer@mourik.com.